Usługi

  1. Świadczymy usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Czarna Woda, Kaliska i Osieczna.
  2. Świadczymy usługi odbioru i transportu odpadów remontowo – budowlanych i poprodukcyjnych pochodzących z działalności gospodarczej.
  3. Posiadamy kontenery otwarte o pojemności 1m3; 3,5m3; 6m3; 7m3 i 8m3. Dysponujemy również kontenerami zamkniętymi 7m3 – 10 m3.