O firmie

Przedsiębiorstwo „KOLTEL” zostało zarejestrowane jako spółka cywilna dwóch osób fizycznych 16.11.1991r. Podstawową działalnością jest odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. Świadczenie usług rozpoczęliśmy 03.01.1992r.

Pierwszym odbiorcą usług była Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOCIEWIE” w Starogardzie Gdańskim. Od 20.12.2006r. dysponujemy własną bazą przy ulicy Droga Owidzka 2a w Starogardzie Gdańskim, która spełnia warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia  11  stycznia  2013r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do ważniejszych osiągnięć przedsiębiorstwa należy:

  1. Doprowadzenie do uregulowania spraw własnościowych spółki (obecnie właścicielami są trzy osoby fizyczne – małżonkowie Maryla i Tadeusz Kolbusz i syn Piotr Kolbusz).
  2. Z dniem 1 lipca 2017r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę i obecnie funkcjonuje jako KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy. Pozostałe dane firmy jak numer NIP, numer REGON  i siedziba pozostają bez zmian.
  3. Nominowanie przedsiębiorstwa do nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański „Wierzyczanka” za 2005, 2011 i 2016 rok w kategorii działalność gospodarcza.
  4. Uczestnictwo w XII-tej edycji krajowego konkursu dotyczącego segregacji odpadów komunalnych pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast Polskich i Polskiej Izby Ekologii. Podsumowanie konkursu z wręczeniem pucharów, statuetek, nagród finansowych i wyróżnień odbyło się na uroczystym finale podczas  Międzynarodowych  Targów  Ochrony   Środowiska    „POLEKO” w  Poznaniu,     które  odbyły się w dniach 21 – 25 listopada 2011r. Przedsiębiorstwo „KOLTEL s.c. M.i.T. Kolbusz” znalazło się wśród wyróżnionych przedsiębiorstw w kraju w selektywnej zbiórce tworzyw sztucznych za co otrzymało statuetkę lidera tworzyw i nagrodę finansową ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tym przedsiębiorstwo otrzymało wyróżnienie za selektywną zbiórkę opakowań wielomateriałowych.
  5. Nagroda Prezydenta Miasta Starogard Gdański „Wierzyczanka” za 2017 rok w kategorii Gospodarka – Mikro i małe firmy – za działalność w zakresie odbioru i selekcji odpadów, propagowanie działań proekologicznych oraz ochrony środowiska.

Aktualności

Data dodania: Marzec 30, 2020

Parowa dezynfekcja i ozonowanie
więcej