Harmonogramy

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Czarna Woda

Gmina Czarna Woda 1.01.2023 – 31.12.2023 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Czarna Woda 1.01.2022 – 31.12.2022 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Czarna Woda 1.01.2021 – 31.12.2021 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Czarna Woda 1.10.2020 – 31.12.2020 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Czarna Woda 1.01.2020 – 30.09.2020

- Gmina Czarna Woda 1.01.2019 – 31.12.2019

- Gmina Czarna Woda 1.10.2018 – 31.12.2018

- Gmina Czarna Woda 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Czarna Woda 1.01.2017 – 31.12.2017

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Kaliska – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

- Gmina Kaliska 1.01.2023 – 31.12.2023

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2023 – 31.12.2023

- Gmina Kaliska 1.01.2022 – 31.12.2022

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2022 – 31.12.2022

- Gmina Kaliska 1.01.2021 – 31.12.2021

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2021 – 31.12.2021

- Gmina Kaliska 1.10.2020 – 31.12.2020

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.10.2020 – 31.12.2020

- Gmina Kaliska 1.01.2020 – 30.09.2020

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2020 – 30.09.2020

- Gmina Kaliska 1.01.2019 – 31.12.2019

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2019 – 31.12.2019

- Gmina Kaliska 1.10.2018 – 31.12.2018

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.10.2018 – 31.12.2018

- Gmina Kaliska 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Kaliska 1.01.2017 – 31.12.2017

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2017 – 31.12.2017

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Osieczna

- Gmina Osieczna 1.01.2023 – 31.12.2023 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Osieczna 1.01.2022 – 31.12.2022 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Osieczna 1.10.2021 – 31.12.2021 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Osieczna 1.01.2021 – 30.09.2021 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Osieczna 1.01.2020 – 31.12.2020 – nieruchomości zamieszkałe i letniskowe

- Gmina Osieczna 1.01.2019 – 31.12.2019

- Gmina Osieczna 1.10.2018 – 31.12.2018

- Gmina Osieczna 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Osieczna 1.01.2017 – 31.12.2017