Harmonogramy

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Czarna Woda – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

- Gmina Czarna Woda 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Czarna Woda 1.01.2017 – 31.12.2017

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Kaliska – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

- Gmina Kaliska 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Kaliska 1.01.2017 – 31.12.2017

- Gmina Kaliska (zabudowa wielolokalowa i utrudniony dojazd) 1.01.2017 – 31.12.2017

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – Gmina Osieczna – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

- Gmina Osieczna 1.01.2018 – 30.09.2018

- Gmina Osieczna 1.01.2017 – 31.12.2017

 

 

 

Aktualności