Kontakt

Dane kontaktowe

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a
83-200 Starogard Gdański
woj. pomorskie

tel: 58 56 11 091
fax: 58 56 11 091

e-mail: koltel@wp.pl
godziny i dni otwarcia biura: pon – pt 7:00 – 15:00

REGON 190551310
NIP 5920000610
Numer konta bankowego:
PKO BP 56 1020 1909 0000 3902 0108 4185

BDO 000002634

Mapa


Wyświetl większą mapę

Dane GPS 53° 57’ 48” N , 18° 33’ 15” E

Formularz kontaktowy


Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.
Na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

 • otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną
 • otrzymywania informacji marketingowych


W celu wyświetlenia pełnej treści kliknij TUTAJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu są Piotr Kolbusz,Tadeusz Kolbusz, Maryla Kolbusz prowadzący działalność pod nazwą firmy Koltel s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowaną pod numerem REGON 190551310 oraz NIP 5920000610
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, podpisanie umowy, rozliczenie/fakturowania, realizacja wymogów księgowo-podatkowych.)
  • marketingu promocyjnego
  • wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
 3. Państwa dane są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro prawne, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi z zakresu IT oraz zarządzania stroną internetową)
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora w oparciu o Art.6 ust.1 lit.a,b,f
 6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 6 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub podjęcia kroków mających zapewnić realizację zapisów i postanowień umowy między stronami.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 10. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4)
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.